مرور دسته

سیاست

"شبکه فساد نگذاشت کارمان را بسلامت پیش ببریم"

مصطفی میرسلیم استعفا داد

بسیارى افراد تایید شده‌اند که فاقد صلاحیتند و بسیارى از داوطلبان واجد شرایط مظلوم واقع شده و نتوانسته‌اند به فهرست نهایى راه…