مرور

یادداشت

طلاق چگونه اوج گرفت؟

ایران در دو دهه پیش از حیث نرخ طلاق در میان کشور‌هایی قرار داشت که نرخ پایینی داشتند ولی اکنون در میان کشور‌هایی با نرخ متوسط و تا…

ماهیت اقتصادی فقر

فقر فقط آمار نیست. سخن از فقر سخن درباره تنگدستی، تغذیه ناکافی، بهداشت و سلامت ضعیف، فقدان آموزش و پرورش کافی و سایر نیاز‌های یک…

توهم فراگیر در مورد مسکن

بسیاری از مردم و کارشناسان نسبت به بخش مسکن توهم‌های بزرگی دارند و، چون قیمت این دارایی در ایران بزرگ است تصور می‌کنند که رونق این…