مرور برچسب

کاندیدا

دو گاف عجیب قاضی‌زاده هاشمی

قاضی‌زاده هاشمی می‌گوید که نظام مالیاتی را جوری اصلاح کنیم که در روستاها مالیات کمتری داده شود. یعنی او نمیداند کشاورزی، دامداری و…