مرور برچسب

واکسن کرونا

موج پنجم کرونا؛ انتقاد از وزارت بهداشت و درخواست از رییسی

چرا واکسن داخلی تزریق نمی‌شود؟

طبرسی از ابراهیم رییسی رییس جمهور منتخب خواست که تیم بهداشت و درمان خود را مستقر کند و وارد عمل شود. اظهار نظری که آشکار انتقاد از…