مرور برچسب

مسکن

تحلیل مسکن ۱۴۰۰

قیمت مسکن کاهش پیدا می‌کند؟

سلطان محمدی با اشاره به اینکه احتمال کاهش قیمت مسکن هر چند برای یک مقطع کوتاه وجود دارد، اضافه کرد این کاهش ممکن است جزئی باشد،…

توهم فراگیر در مورد مسکن

بسیاری از مردم و کارشناسان نسبت به بخش مسکن توهم‌های بزرگی دارند و، چون قیمت این دارایی در ایران بزرگ است تصور می‌کنند که رونق این…