مرور برچسب

فوتبال

یارانه ۵۲ میلیونی به ستاره فوتبال؟

جنجال قبض برق علی کریمی

خبرگزاری فارس هزینه واقعی مصرف برق کریمی را اینگونه محاسبه کرده است: «هزینه واقعی برق مصرفی وی با احتساب هزینه انرژی تولید و توزیع…