مرور برچسب

سعید محمد

چشم امید به شورای نگهبان

سعید محمد چقدر شانس دارد؟

سعید محمد تا الان جوان‌ترین نامزد شناخته‌شده جریان اصولگرایی است و این شانس را داشته که نامش حتی بعد از حاشیه‌های اخیر درباره…