مرور دسته

اقتصاد

رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد:

شیرخشک نوزادان سهمیه‌بندی شد

رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: حدود شش ماه است که ارز واردات به تولیدکنندگان شیرخشک تعلق نگرفته و باعث شده است تولید…