آئینه تمام نمای گرایشات ظریف است!

ظریف در این فایل صوتی، اذعان دارد که ملت ایران هم در نهایت، طرف میدان را گرفته و از دیپلماسی او، حمایت نکرده‌اند!

در چرایی پخش سخنان محمد جواد ظریف از “ایران اینترنشنال”، دو مفروض وجود دارد. اول: مبلغان انتخاباتی او، با یا بی اطلاع اش، به این نتیجه رسیده باشند که فرآیند تبلیغاتی خود را، از شبکه سعودی ها کلید بزنند! مقومات این فرض، محتوای این صوت است که یکسره، در صدد بازسازی دو قطبی ادامه تحریم یا رفع آن، همکاری حاج قاسم با عوامل شکست برجام و در یک کلام، تلقی عقب مانده نظام در ترجیح میدان بر دیپلماسی است! البته ظریف در این فایل صوتی، اذعان دارد که ملت ایران هم در نهایت، طرف میدان را گرفته و از دیپلماسی او، حمایت نکرده اند! رفتارِ مصاحبه گر طناز و الکی خوشِ این گفت و گو نیز، بیشتر به سازندگان فیلم های تبلیغی و حتی فیلم فارسی می خورد، تا یک گفت و شنود حرفه ای و ناظر به تاریخ. هم او در بخش هایی از این‌ مصاحبه، وانمود می کند که این صوت یا فیلم، قرار نیست چندان در آرشیو بماند و خاک بخورد!

دوم: (آنگونه که دولتیان سر دست گرفته اند) این است که مخالفان دولت یا نظام، با دست یازیدن به آرشیو خاطرات وزرای دولت، آن را تقطیع کرده و برای لطمه به وجهه مصاحبه شونده، بدان سوی آب ها فرستاده اند! در این صورت پرسش اینجاست: اگر نفوذ به بانک اطلاعات محرمانه دولت، تا این پایه مقدور است، چرا این جماعت از ساخت “گاندو” بر می آشوبد و منزه نمایی می کند؟

با این همه حرفِ این یادداشت، موارد فوق آمده نیست. مهم این است که این سخنان به هرشکل که نشر یافته باشد، آئینه تمام نمای گرایشات ظریف است! اعتقاد به انگاره بهت آور دیپلماسی بدون میدان یا دیپلماسی با اولویت دیپلماسی در شرایط امروز ایران، خوف انگیز به نظر می رسد! به او باید گفت: اگر میدانِ قدرت فراخ نشود و عمق استراتژیک توسعه نیابد، در عرصه دیپلماسی، (به قول خودش) چه کسی باقالی بار شما خواهد کرد؟ رئیس جمهور کنونی در اوایل دهه هشتاد، از چه روی مجبور به تعطیلی کامل صنعت هسته ای شد، اما سال ها بعد که سانتریفیوژها به بیست هزار رسید، تنها در باب تعداد آن به مذاکره نشست؟ این توسعه به قول شما “کمّی”، چرا توانست دشمن را به امتیاز دهی وا دارد؟… این صوت شاید بیش از هر چیز، نشان از مظلومیت حاج قاسم و همگنانش داشته باشد! پناه بر خدا!

نویسنده محمدرضا کائینی
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

نشانی رایانامه‌ی شما منتشر نخواهد شد.