(فیلم) سعید قاسمی: بیایید کف خیابان به هیچ کدامتان رحم نمی‌کنم

سعید قاسمی: «بخواهید بیایید کف خیابان، مرا می‌شناسید به هیچ کدامتان رحم نمی‌کنم … اون ظریف [..] یا بالاتر از اون یا اون محمودخان که دلستر با الکل زده بالا، بیان کف خیابون با من طرفید …»

ارسال یک پاسخ

نشانی رایانامه‌ی شما منتشر نخواهد شد.